Algemene voorwaarden

 1. De reservering is definitief na ontvangst van de eerste aanbetaling.
 2. Elke huurperiode begint op de aankomstdatum om 16.00 uur en eindigt op de vertrekdatum om 10.00 uur.
 3. Bij annulering van uw boeking bent u het totale bedrag verschuldigd. U dient zelf voor een annuleringsverzekering te zorgen.
 4. Het gehuurde wordt uitsluitend beschikbaar gesteld voor recreatieve doeleinden. Het gehuurde kan in deze hoedanigheid nimmer als permanente verblijfplaats in gebruik worden genomen.
 5. De huurder dient het gehuurde als goed huisvader te gebruiken. Hij verbindt zich het gehuurde aan het einde van de huurovereenkomst in dezelfde staat als waarin het gehuurde zich aan het begin van de huur bevond, achter te laten en de aan hem verstrekte sleutel weer in te leveren.
 6. De huurder zal aan de verhuurder of de omwonenden en in het algemeen aan zijn omgeving geen hinder of overlast bezorgen.
 7. Indien de huurder zich niet als goede huurder gedraagt of ernstige hinder of last voor zijn omgeving veroorzaakt, kan hem/haar de verdere toegang tot de recreatiewoning worden ontzegd en de huurovereenkomst van rechtswege als ontbonden worden beschouwd zonder aanspraak op restitutie van de huursom.
 8. De huurder is aansprakelijk voor eventuele schade en vermissing van de inventaris. Dit geldt tevens voor veroorzaakte schade aan de bungalow.
 9. De woning dient schoon achtergelaten te worden.
 10. De verhuurder is niet aansprakelijk voor enige vorm van letsel of schade opgedaan in of rond het gehuurde.
 11. U dient zelf bedlinnen mee te nemen.
 12.  WIFI de Bosmuis D92F96623F92 de Eekhoorn 963AADE75E4F
 13.  Vuilcontainers einde van de Oostdrift de weg oversteken na 100 meter containers aan de rechterkant.
Reserveren
De Bosmus (max 6 pers.) De Bosmus (max 6 pers.)
Casa Monique (max. 4 pers.) Casa Monique (max. 4 pers.)
De Eekhoorn (max 8 pers.) De Eekhoorn (max 8 pers.)


Hippo Bungalow, Kerkweg 15, 8392 TR Boijl, Telefoon 06 - 209 153 93